About Anolytech

Swedish-made disinfection technology with Anolyte pH (hypochlorous acid) that can be used to ensure bacteria-free drinking water, hand and surface disinfection, disinfection via dimming and to produce on site. A sustainable circular process and an environmentally friendly alternative that ensures self-sufficiency and minimizes risks, removes packaging, transport and hazardous waste.

Read more

About Anolytech

Anolytech manufactures
disinfection production machines used in several fields.

Areas of use

Hand & Surface Disinfection
Agro & animal husbandry
Industry
Hotel & property

Lots happen with us, sign up for our mailings here.

We regularly send out newsletters with interesting articles and news about our products.

Sign up to our newsletter

Hållbar framtid

Alkoholfri desinfektion som effektivt avdödar 99,9% bakterier, virus, svamp, mögel och sporer. Desinfektionen är pH neutral och ej uttorkande. AnoDes produceras genom elektrolys och är helt fri från färgämnen och alkohol, samt effektivt i låga halter.

Testad & godkänd

Godkänd enligt (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 , EN13697 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.

Buy hand and surface disinfectant from us or from one of our partners. Our partners produce disinfectants using Anolytech’s technology and machinery.

AnoDes , Ekomist or MPE International

Följ oss på Facebook

Facebook Pagelike Widget