Anolytech’s vision

Anolytech’s vision is to contribute to better health for people and animals in a society where sustainable disinfection is part of everyday life. Where we have replaced hazardous products with an environmentally friendly alternative without unnecessary transports and hazardous waste.

Swedish-made effective disinfection technology

Since 2005, Anolytech has developed and developed a Swedish disinfection technology for bacteria-free water as well as hand and disinfection that is alcohol-free and effective. At the start, we embarked on a development that no one else has been and over time has learned a lot empirically. Our technology has been developed and optimized for more than 15 years and over the years we have accumulated many important experiences about disinfection and disinfection of drinking water. All our components are of the absolute highest class and today we have a technology with high operational reliability.

We are a Swedish machine manufacturer with a focus on sustainability and innovation. Our system is currently used by customers in Europe in various industries. AnoDes is a well-documented disinfectant that works effectively against viruses, bacteria, mold, fungi and spores.

Anolytech technology and disinfection is aimed at agriculture, the food industry, hotels and real estate, the public sector and healthcare. Today we see additional business areas for disinfection and look to the future with confidence with new products, partners and countries

Anolytech’s technology and innovation has on several occasions won Innovations and Innovator awards and been named the most environmentally innovative company of the year (2012).

Anolytech has on 2 occasions also been named one of Sweden’s 33 hottest young technology companies (33 list).

Our promise

For businesses that protect sustainability, health and the environment, innovative, reliable and committed Anolytech ensures a bacteria-free drinking water as well as effective hand, surface and dimming disinfection for reduced risk of infection. Anolytech’s Swedish-made equipment has a continuous dosage of AnoDes – a unique and pH-optimized hypochlorous acid, made from water, salt and electricity.

Hållbar framtid

Alkoholfri desinfektion som effektivt avdödar 99,9% bakterier, virus, svamp, mögel och sporer. Desinfektionen är pH neutral och ej uttorkande. AnoDes produceras genom elektrolys och är helt fri från färgämnen och alkohol, samt effektivt i låga halter.

Testad & godkänd

Godkänd enligt (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 , EN13697 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.