Anolytech’s disinfection technology can be used in several different ways
in many areas and industries. It can also be customized
based on problems and different processes. You can divide
use in 4 main areas:

Bacteria-free water with Anolytech’s system.

With an even and safe supply of disinfection in the water, the risk of spreading bacteriological infection in drinking water, bath & shower, kitchen, restaurant, etc. is eliminated. fungi and a water system that is free of biofilm. Anolytech’s system prevents bacteria in incoming water but also from outside bacteria that establish themselves in the water system.

Circular process with production of disinfection on site.

With Anolytech’s machine in place, a Circular process can be created where fire and environmentally hazardous freight and waste are removed. Business and important societal functions secure their access to disinfection and become independent of suppliers. It is also a more environmentally friendly alternative and safeguards a sustainable future.

Anolytech disinfection in bottle.

Anolytech’s hand and surface disinfection is effective and kills bacteria, viruses, mold, spores and fungi. The water-based product is completely free of harmful chemicals, dyes or alcohol. The disinfectant meets most EN standards.

Disinfection through dry mist.

Anolytech Disinfection System ™ can be used for disinfection with dry mist and is approved according to EN standard 17272 for machine automated airborne room disinfection. The dry mist kills bacteria, viruses, mold, spores and fungi. The water-based product is completely free of harmful chemicals, dyes or alcohol.

Hållbar framtid

Alkoholfri desinfektion som effektivt avdödar 99,9% bakterier, virus, svamp, mögel och sporer. Desinfektionen är pH neutral och ej uttorkande. AnoDes produceras genom elektrolys och är helt fri från färgämnen och alkohol, samt effektivt i låga halter.

Testad & godkänd

Godkänd enligt (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 , EN13697 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.