Om Anolytech

Svenskfremstillet desinfektionsteknologi med AnoDes (hypochlorsyre), der kan bruges til at sikre bakteriefrit drikkevand, desinfektion af hænder og overflader, desinfektion via dæmpning og til produktion på stedet. En bæredygtig cirkulær proces og et miljøvenligt alternativ, der sikrer selvforsyning og minimerer risici, fjerner emballage, transport og farligt affald.

Læs mere

Om Anolytech

Anolytech fremstiller
maskiner til desinficering, der anvendes inden for flere områder.

Anvendelsesområder

Desinfektion af hænder og overflader
Agro og dyrehold
Industri
Hotel & ejendom

Der sker meget med os, tilmeld dig vores mailings her.

Vi sender regelmæssigt nyhedsbreve med interessante artikler og nyheder om vores produkter.

Tilmelde til vores nyhedsbrev

Hållbar framtid

Alkoholfri desinfektion som effektivt avdödar 99,9% bakterier, virus, svamp, mögel och sporer. Desinfektionen är pH neutral och ej uttorkande. AnoDes produceras genom elektrolys och är helt fri från färgämnen och alkohol, samt effektivt i låga halter.

Testad & godkänd

Godkänd enligt (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 , EN13697 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.

Köp hand och ytdesinficering från oss eller från någon av våra partners. Våra partners producerar desinfektionsmedel med hjälp att Anolytechs teknik och maskiner.

Ekomist eller MPE International

Följ oss på Facebook

Facebook Pagelike Widget