Über Anolytech

In Schweden hergestellte Desinfektionstechnologie mit AnoDes (Hypochlorsäure), mit der bakterienfreies Trinkwasser, Hand- und Oberflächendesinfektion, Desinfektion durch Dimmen und vor Ort hergestellt werden können. Ein nachhaltiger Kreislaufprozess und eine umweltfreundliche Alternative, die die Selbstversorgung gewährleistet, Risiken minimiert, Verpackungen, Transportmittel und gefährliche Abfälle entfernt.

Weiterlesen

Über Anolytech

Anolytech stellt her
Desinfektionsproduktionsmaschinen, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.

Einsatzgebiete

Hand- und Flächendesinfektion
Agro & Tierhaltung
Industrie
Hotel & Eigentum

Nachrichten und Nachrichten

Hier sehen Sie unsere neuesten Nachrichten und Artikel. Sehen Sie alle unsere Nachrichten und Artikel hier

Bei uns passiert viel, melden Sie sich hier für unsere Mailings an.

Wir versenden regelmäßig Newsletter mit interessanten Artikeln und Neuigkeiten zu unseren Produkten.

Anmelden zu unser Newsletter

Hållbar framtid

Alkoholfri desinfektion som effektivt avdödar 99,9% bakterier, virus, svamp, mögel och sporer. Desinfektionen är pH neutral och ej uttorkande. AnoDes produceras genom elektrolys och är helt fri från färgämnen och alkohol, samt effektivt i låga halter.

Testad & godkänd

Godkänd enligt (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 , EN13697 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.

Kaufen Sie Hand- und Flächendesinfektionsmittel bei uns oder einem unserer Partner. Unsere Partner stellen Desinfektionsmittel mit Anolytechs Technologie und Maschinen her.

Ekomist oder MPE International

Följ oss på Facebook

Facebook Pagelike Widget