Hotel & Real Estate

Bacteria-free water, surface disinfection and dimming with Anolytech Disinfection System ™. With Anolytech, you have an effective elimination of bacteria such as legionella and salmonella in the entire water system. Ensure that the growth and spread of legionella bacteria is prevented with the help of Anolytech’s Disinfection System ™. With continuous dosing, both bacteria and biofilm disappear and do not return.

Kitchen, restaurant and cleaning

It is important to have a bacteria-free water in the kitchen and restaurant. With AnoDes in the water, it is known that the salad that is rinsed in the water does not add more bacteria. AnoDes is also active in ice and ice machines, which are a common source of bacteria. Also use as a post-disinfectant for cleaning and cleaning.

Bath and shower

Keeping a bacteria-free water in the bath and shower where many different people stay places high demands on the water. The supply of eg eco-bacteria can be high in these environments and dosing in AnoDes is a guarantee that these bacteria will not spread on the plant.

Spa facilities

With AnoDes, no chlorine tablets or chemicals are needed to keep the water free of bacteria. In spa facilities, there may be bacterial accumulations which are important to eliminate. Anolytech’s system and machine used on site and keep the bacterial pressure down while you avoid the smell of chlorine.

Drinking water

Guarantee bacteria-free water! Effective elimination of bacteria and biofilm throughout the water system as drinking water. AnoDes is dosed into the water in very low concentrations and does not affect the taste, smell and appearance of the water, it only has a bactericidal effect.

Laboratory test of the bactericide
the effect of AnoDes

E.coli, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter calcoaceticus, Lactobacillus
brevis, Micrococcus luteus, Streptococcus feacalis,
Pseudomonas fluorescens

Staphylococcus aureus, Pseudomonas alcaligenes, Pseudomonas medocina, Pseudomonas putida, Bacillus cereus, Micrococcus roseus, Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas syringae, Campylobacter.

Reliable

Always even and safe supply of disinfection regardless of pressure and consumption in the water supply, from the dosing point and all the way to water drainage.

Environmentally friendly

No transport and handling of expensive liquids or powder. All ours components hold absolutely highest class and today we have a technology with high operational reliability.

Guarantee

We are so confident in ours disinfection technique a tt we can GUARANTEE, within framework of the Drinking Water Directive, that you get a germ-free drinking water.

Other uses of AnoDes

Surface disinfection

AnoDes is an effective disinfectant that kills 99.99% of bacteria, viruses, yeasts, molds, spores and fungi. Can be used to disinfect loose objects, walls, surfaces and utensils. AnoDes meets several European standards, read more here.

Boot washing

AnoDes can be used to disinfect boots to prevent the transmission of infectious agents between different departments. At the entrance to an area with animals and between different departments, AnoDes can be used for boot bathing. The boots must be washed clean before disinfection to give the right effect.

Hållbar framtid

Alkoholfri desinfektion som effektivt avdödar 99,9% bakterier, virus, svamp, mögel och sporer. Desinfektionen är pH neutral och ej uttorkande. AnoDes produceras genom elektrolys och är helt fri från färgämnen och alkohol, samt effektivt i låga halter.

Testad & godkänd

Godkänd enligt (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 , EN13697 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.