Industry

Bacteria-free water, surface disinfection and dimming with Anolytech disinfection system. With Anolytech, you have an effective elimination of bacteria and biofilm throughout the water system. With continuous dosing, both bacteria and biofilm disappear and do not return.

Conveyor

AnoDes is effective against bacteria and biofilm growth. The product is safe to use continuously, which makes it possible to avoid the increasing bacterial pressure on conveyor belts and other equipment during ongoing production.

Production of ice

Dosing AnoDes into the water used for ice production eliminates the risk of biofilm and bacterial growth in e.g. cooling batteries. As AnoDes remains active in ice, no bacteria are added when the ice melts.

Process water

Insurance against bacteria in incoming water. With AnoDes in process water, spray nozzles, hoses, dead ends are prevented from coming in from outside bacteria and remove and prevent new and emerging deposits in the water system.

High pressure washer, CIP cleaning.

After CIP Cleaning, AnoDes can be used as a disinfectant. With Anolytech’s machine, AnoDes is produced on site and a sustainable circular process can be used. Please read our disinfection manual.

Plastic trays, transport containers and packaging

AnoDes is used to disinfect return jaws and vessels after washing. This ensures that no bacteria remain and is transferred to other producers. A sustainable and circular process.

Other uses of Anolyte pH

Surface disinfection

AnoDes is an effective disinfectant that kills 99.99% of bacteria, viruses, yeasts, molds, spores and fungi. Can be used to disinfect loose objects, walls, surfaces and utensils. AnoDes meets the European standards for surface disinfection: EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN 13697, EN 13727 and EN 17272.

Boot washing

AnoDes can be used to disinfect boots to prevent infectious agents from being transported between different compartments. At the entrance to an area with animals and between different departments, AnoDes can be used for boot bathing. The boots must be washed clean before disinfection to give the right effect.

Laboratory test of the bactericide
the effect of AnoDes

E.coli, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter calcoaceticus, Lactobacillus brevis, Micrococcus luteus, Streptococcus feacalis, Pseudomonas fluorescens

Staphylococcus aureus, Pseudomonas alcaligenes, Pseudomonas medocina, Pseudomonas putida, Bacillus cereus, Micrococcus roseus, Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas syringae, Campylobacter.

Hållbar framtid

Alkoholfri desinfektion som effektivt avdödar 99,9% bakterier, virus, svamp, mögel och sporer. Desinfektionen är pH neutral och ej uttorkande. AnoDes produceras genom elektrolys och är helt fri från färgämnen och alkohol, samt effektivt i låga halter.

Testad & godkänd

Godkänd enligt (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 , EN13697 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.