Om Anolytech

Svenskprodusert desinfeksjonsteknologi med Anolyte pH (hypoklorsyre) som kan brukes til å sikre bakteriefritt drikkevann, desinfeksjon av hender og overflater, desinfisering via dimming og til å produsere på stedet. En bærekraftig sirkulær prosess og et miljøvennlig alternativ som sikrer selvforsyning og minimerer risiko, fjerner emballasje, transport og farlig avfall.

Les mer

Om Anolytech

Anolytech produserer
maskiner for desinfeksjonsproduksjon brukt i flere felt.

Bruksområder

Hånd- og overflatedesinfeksjon
Agro og dyrehold
Industri
Hotell og eiendom

Mye skjer med oss, registrer deg for utsendelsene våre her.

Vi sender regelmessig ut nyhetsbrev med interessante artikler og nyheter om produktene våre.

Melde deg på til vårt nyhetsbrev

Hållbar framtid

Alkoholfri desinfektion som effektivt avdödar 99,9% bakterier, virus, svamp, mögel och sporer. Desinfektionen är pH neutral och ej uttorkande. AnoDes produceras genom elektrolys och är helt fri från färgämnen och alkohol, samt effektivt i låga halter.

Testad & godkänd

Godkänd enligt (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 , EN13697 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.

Kjøp hånd- og overflatedesinfeksjonsmiddel fra oss eller fra en av våre partnere. Våre partnere produserer desinfeksjonsmidler ved bruk av Anolytechs teknologi og maskiner.

Ekomist eller MPE International

Följ oss på Facebook

Facebook Pagelike Widget