Anolytechs visjon

Anolytechs visjon er å bidra til bedre helse for mennesker og dyr i et samfunn der bærekraftig desinfisering er en del av hverdagen. Der vi har erstattet farlige produkter med et miljøvennlig alternativ uten unødvendig transport og farlig avfall.

Svenskprodusert effektiv desinfeksjonsteknologi

Siden 2005 har Anolytech utviklet og utviklet en svensk desinfeksjonsteknologi for bakteriefritt vann samt hånd og desinfeksjon som er alkoholfri og effektiv. I starten startet vi en utvikling som ingen andre har vært og over tid har lært mye empirisk. Vår teknologi er utviklet og optimalisert i mer enn 15 år, og gjennom årene har vi samlet mange viktige erfaringer om desinfisering og desinfisering av drikkevann. Alle våre komponenter er av absolutt høyeste klasse, og i dag har vi en teknologi med høy driftssikkerhet.

Vi er en svensk maskinprodusent med fokus på bærekraft og innovasjon. Systemet vårt brukes for tiden av kunder i Europa i forskjellige bransjer. AnoDes er et godt dokumentert desinfeksjonsmiddel som fungerer effektivt mot virus, bakterier, mugg, sopp og sporer.

Anolytech-teknologi og desinfeksjon er rettet mot landbruk, næringsmiddelindustri, hotell og eiendom, offentlig sektor og helsevesen. I dag ser vi flere forretningsområder for desinfisering og ser fremover med tillit med nye produkter, partnere og land

Anolytechs teknologi og innovasjon har ved flere anledninger vunnet Innovations and Innovator-priser og blitt kåret til årets mest miljøinnovative selskap (2012).

Anolytech har ved 2 anledninger også blitt kåret til et av Sveriges 33 hotteste unge teknologiselskaper (33-listen).

Vårt løfte

For bedrifter som beskytter bærekraft, helse og miljø, sørger innovativ, pålitelig og engasjert Anolytech for bakteriefritt drikkevann, samt effektiv hånd-, overflate- og dimningsdesinfisering for redusert infeksjonsfare. Anolytechs svenskproduserte utstyr har en kontinuerlig dose av AnoDes – en unik og pH-optimalisert hypoklorsyre, laget av vann, salt og elektrisitet.

Hållbar framtid

Alkoholfri desinfektion som effektivt avdödar 99,9% bakterier, virus, svamp, mögel och sporer. Desinfektionen är pH neutral och ej uttorkande. AnoDes produceras genom elektrolys och är helt fri från färgämnen och alkohol, samt effektivt i låga halter.

Testad & godkänd

Godkänd enligt (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 , EN13697 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.