Hand och ytdesinfektion

Effektiv desinfektion med Anolytechs system.

Svensktillverkad desinfektion

Anolytech har utvecklat utrustning för att tillverka effektivt desinfektionsmedel som kan produceras lokalt eller köpas på flaska. Systemet producerar naturens egna desinfektionsmedel som innehåller hypoklorsyra, och naturligt ingår i immunsystemet hos människor och djur.

Anolytechs hand och ytdesinfektion är effektiv och avdödar bakterier, virus, mögel och svamp. Studier visar att hypoklorsyra även dödar tidigare versioner av virus tillhörande coronavirusfamiljen.

Handdesinfekton

Anolyt-pH används som ett alkoholfritt desinfektionsspray. Det är skonsamt mot huden, svider ej vid applicering och innehåller de miljövänliga substanserna avjoniserat vatten och hypoklorsyra.  Desinfektionen bekämpar effektivt 99,99% av alla virus, bakterier, mögel och svamp.

Ytdesinfektion

Anolyt-pH är ett effektivt desinfektionsmedel som avdödar 99,99% av bakterier, virus, jäst, mögel, sporer och svamp. Kan användas för att desinficera lösa föremål, väggar, ytor och redskap.

Anolyt-pH uppfyller de europeiska standarderna för yt-desinfektion: Läs mer om EN-standarder här.