Hotell & Fastighet

Bakteriefritt vatten, ytdesinfektion och dimning med Anolytech Disinfection System™. Med Anolytech har man en effektiv eliminering av bakterier så som legionella och salmonella i hela vattensystemet. Säkerställ att tillväxt och spridning av legionellabakterier förhindras med hjälp av Anolytechs Disinfection System™. Med kontinuerlig dosering försvinner både bakterier och biofilm och kommer inte tillbaka.

Kök, restaurang och städ

Det är viktigt att ha ett bakteriefritt vatten i kök och restaurang. Med Anolyte-pH i vattnet vet man att salladen som sköljs i vattnet inte tillförs mer bakterier. Anolyte-pH är också verksamt i is och ismaskiner som är en vanlig bakteriekälla. Använd också som efterdesinficering vid städ och rengöring.

Bad och dusch

Att hålla ett bakterifritt vatten i bad och dusch där många olika människor vistas ställer höga krav på vattnet. Tillförseln av t.ex ecoliebakterier kan vara hög i dessa miljöer och att dosera in Anolyte-pH är en garanti för att dessa bakterier inte sprids på anläggningen.

Spaanläggningar

Med Anolyth-pH behövs inga klortabletter eller kemikalier för att hålla vattnet fritt från bakterier. I spaanläggningar kan det bli bakterieansamlingar vilka är viktiga att eliminera. Anolytechs system och maskin använd på plats och håller bakterietrycket nere samtidigt som ni slipper klorlukt.

Dricksvatten

Garantera bakteriefritt vatten! Effektiv eliminering av bakterier och biofilm i hela vattensystemet som dricksvatten. Anolyte-pH doseras in i vattnet i mycket låga koncentrationer och påverkar inte vattnets smak, lukt och utseende det har enbart en bakteriedödande påverkan.

Laboratorietest av den bakteriedödande
effekten hos Anolyte-pH

Inga av nedanstående mikroorganismer
överlever en koncentration på 10 % Anolyte-pH

E.coli, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter calcoaceticus, Lactobacillus
brevis, Micrococcus luteus, Streptococcus feacalis,
Pseudomonas fluorescens

Staphylococcus aureus, Pseudomonas alcaligenes, Pseudomonas medocina, Pseudomonas putida, Bacillus cereus, Micrococcus roseus, Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas syringae, Campylobacter.

Driftsäkert

Alltid jämn och säker tillförsel av desinfektion oavsett tryck och förbrukning i vattentillförseln, från doseringspunkten och ända ut till vattentappning.

Miljövänligt

Ingen transport och hantering av dyra vätskor eller pulver. Alla våra komponenter håller absolut högsta klass och idag har vi en teknik med hög driftsäkerhet.

Garanti

Vi är så säkra på vår desinfektionsteknik att vi kan GARANTERA, inom ramen för dricksvattendirektivet, att du får ett bakteriefritt dricksvatten.

Övrig användning av Anolyt-pH

Ytdesinfektion

Anolyt-pH är ett effektivt desinfektionsmedel som avdödar 99,99% av bakterier, virus, jäst, mögel, sporer och svamp. Kan användas för att desinficera lösa föremål, väggar, ytor och redskap. Anolyt-pH uppfyller flera europeiska standarder, läs mer här.

Stöveltvätt

Anolyt-pH kan användas för att desinficera stövlar för att förhindra att smittämnen överförs mellan olika avdelningar.  Vid ingången till ett område med djur och mellan olika avdelningar kan Anolyt-pH användas för stövelbad. Stövlarna ska tvättas rena före desinficeringen för att ge rätt effekt.

Hållbar framtid

Den vattenbaserade produkten är helt utan skadliga kemikalier, färger eller alkohol. Produkten är biologiskt nedbrytbar och väldigt skonsam för människor och miljön. AnoDes är miljövänligt, säkert och helt giftfritt.

Testad & godkänd

Anolytech är registrerad på artikel 95-listan (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.