Anolytechs vision

Anolytechs vision är att bidra till bättre hälsa för människor och djur i ett samhälle där hållbar desinfektion är en del av vardagen. Där vi har ersatt farliga produkter med ett miljövänligt alternativ utan onödiga transporter och farligt avfall.

Vårt löfte

För verksamheter som värnar hållbarhet, hälsa och miljö säkerställer nytänkande, pålitliga och engagerade Anolytech ett bakteriefritt dricksvatten samt effektiv hand-, yt- och dimnings-desinficering för minskad smittorisk, som gör att jag känner mig kompetent och trygg, för att Anolytechs svensktillverkade utrustning har en kontinuerlig dosering av AnoDes – en unikt, s och pH-optimerad hypoklorsyra, tillverkad av vatten, salt och el.

Enkel, effektiv och miljövänlig

Anolytech har sedan 2005 utvecklat och tagit fram en svensk desinfektionsteknik för bakteriefritt vatten samt hand- och desinfektion som är miljövänlig, enkel och effektiv.

Vid starten gav vi oss in i en utveckling som ingen annan varit och har med tiden lärt oss mycket empiriskt. Vår teknik har utvecklats och optimerats under mer än 15 år och genom åren har vi samlat på oss många viktiga erfarenheter om desinfektion och desinficering av dricksvatten. Alla våra komponenter håller absolut högsta klass och idag har vi en teknik med hög driftsäkerhet.

Vi är en svensk maskintillverkare med fokus på hållbarhet och innovation. Vårt system används idag av kunder i europa inom olika branscher. Anolyt-PH är ett väldokumenterat desinfektionsmedel som verkar effektivt mot virus, bakterier, mögel, svampar och sporer.

Anolytechs teknik och innovation har vid flera tillfällen vunnit Innovations och nytänkarpriser samt blivit utnämnd till årets mest miljöinnovativa företag (2012).

Anolytech har vid 2 tillfällen även utsetts till ett av Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag (33 listan).

Anolytech Disinfection System™ har mest marknadsförts mot lantbruk, livsmedelsindustrin samt hotell och fastigheter.

Under rådande pandemi-situation har Anolytech kommit i fokus med vår teknik och kunskap. Vi ser idag ytterligare affärsområden för desinficering och ser med tillförlit på framtiden med nya produkter,partners och länder.

Hållbar framtid

Den vattenbaserade produkten är helt utan skadliga kemikalier, färger eller alkohol. Produkten är biologiskt nedbrytbar och väldigt skonsam för människor och miljön. AnoDes är miljövänligt, säkert och helt giftfritt.

Testad & godkänd

Anolytech är registrerad på artikel 95-listan (biocidförordningen) i PT 1- 5. Mänsklig hygien, yt-desinficering, veterinärhygien, ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder och dricksvatten. Uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476 och EN 13727

Cirkulär process

Tar desinficering från en linjär process med brand och miljöfarlig frakt och avfall till en hållbar cirkulär process med återvinning och refill av befintliga behållare på plats. På så sätt säkrar näringsliv och viktiga samhällsfunktioner upp tillgången av desinfektion samtidigt som de är nytänkande med hållbarhet och säkerhet i fokus.

Kostnadseffektivt

Hypoklorsyra tillverkas av vatten, salt och el och är så effektiv att det endast krävs en låg procentkoncentration i en färdig brukslösning vilket håller produktionskostnaden väldigt låg. Det är ett billigt och kraftfullt desinfektionsmedel för steriliserings-, desinfektions- och vattenreningsförfaranden.