Anolytech Disinfection System™ 

Anolytech har utvecklat utrustning för att tillverka effektiv desinfektion som kan användas inom flera områden. Det kan produceras lokalt men även köpas på flaska. Systemet producerar naturens egna desinfektionsmedel som innehåller hypoklorsyra, och naturligt ingår i immunsystemet hos människor och djur.

Den vattenbaserade produkten är helt utan skadliga kemikalier, färgämnen eller alkohol. Produkten är biologiskt nedbrytbar och väldigt skonsam för människor och miljön.

Bakterier, virus, mögel, sporer och svamp

Anolytechs desinfektion avdödar bakterier, virus, mögel, sporer och svamp. Studier visar att hypoklorsyra även dödar tidigare versioner av virus tillhörande coronavirusfamiljen (SARS). Källa*

På plats och på begäran

Systemet genererar elektrolyserat vatten (Anolyt-pH) på plats som tillverkas av salt och vatten. Elektrolyserat vatten genererar hypoklorsyra (HClO) som studerats i över 100 år och är bevisat vara mer kraftfullt än flera andra desinfektionsmedel.

Processen och Anolyt-pH

Anolyt-pH framställs genom elektolys (ECA) av en koksaltslösning. Processen involverar applicering av en likström med anod och katod principen. Den aktiva substansen i Anolyt-pH™ är hypoklorsyra (HClO). Högsta halten av hypoklorsyra i Anolyte-pH erhålles när lösningen håller ett neutralt pH mellan 6 och 7. Anolytech använder sig av ett egenutvecklat system där pH nivåerna styrs med mycket stor exakthet, pH 6,5 (Anolytech metoden, Anolyt-pH). Därmed garanteras en kontinuerligt hög halt av hypoklorsyra samtidigt som mängden salt i lösningen hålls på en låg nivå. Då Anolyt-pH™ är pH-neutralt (pH 6,5) så kan man använda den direkt på huden och är till skillnad från andra produkttyper inte är irriterande eller skadlig för kroppen.

Elektrolys och hypoklorsyra

Underklorsyrlighet (HClO), eller hypoklorsyra som det även kallas, är också vår kropps eget desinfektionsmedel som effektivt dödar oönskade bakterier i våra kroppar. Det är bl.a hypoklorsyra som våra vita blodkroppar producerar när de angriper bakterier, virus, mm. Källa*

Hypoklorsyra, eller underklorsyrlighet (på engelska hypochlorous acid) är en svag syra som bildas när klor löses i vatten. Den kan inte existera i ren form utan bara som lösning i vatten. Hypoklorsyra angriper bl.a proteiner i mikroorganismernas cellmembran och förstör dem så att cellen brister och dör. Tack vare den direkta verkningsmekanismen spelar det ingen roll om bakterierna är resistenta eller multiresistenta mot antibiotika. Hypoklorsyra är också en av de aktiva ingredienserna i många andra produkter, t.ex fråm välkända Virkon och Mölnlycke.

Studier om elektrolyserat vatten

Det finns otroligt mycket forskningsartiklar som stöder användningen av elektrolyserat vatten som bland annat visar att substansen är effektiv mot nästan alla
vanliga bakteriepatogener så som E. coli, Salmonella, Listeria, Vibrio, Staphylococcus, MRSA, sporbildande bakterier och många vanliga virus (inklusive Norovirus) och svampar. Läs mer här.

Tester och godkännanden

  • Anolytechs desinfektion uppfyller kraven för de europeiska standarderna: EN13624, EN 13697, EN13610, EN17272 och EN13727.
  • Produkten är godkänd för nyttjande enligt ECHA biocidförteckning artikel 95 för område produkttyp (PT) 1-5.
  • PT1 – Desinfektionsmedel för mänsklig hygien.
  • PT2 – Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur.
  • PT3 – Desinfektionsmedel för veterinärhygien.
  • PT4 – Desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder.
  • PT5 – Desinfektionsmedel för dricksvatten.
  • Anolytechs teknik (”elektrolyserat vatten”) är godkänd för ekologisk produktion enligt EGTOP.